// Gammal Tag // Ny tag för GA4

English (Svenska - se nedan).

Values for a sustainable development

 

What values ​​need to penetrate humanity in order to face the paradigm shift from war and conflict to sustainable development?
 
In the PDF below you can download and read the book for free by clicking on the image.
 


GET THE BOOK

 
The purpose of the book is to spread the message, so please inform your friends and acquaintances about this website.

The primary target groups are:

1.       Teachers and students in colleges and universities.

2.       Politicians.

3.       Networks and organizations that work for values covered by the book.


With this PDF you can print the values ​​or present them at a lecture.


If you have any comments concerning anything in the book, please feel free to contact
agne@svanberg.net.


The contents of the book are as follows:

 

Preface

Introduction

Chapter 1 (value 1). Strive to treat others, as you would like to be treated.

Chapter 2 (value 2). Think globally.

Chapter 3 (value 3). Work for a sustainable development.

Chapter 4 (value 4). Think before every action. What would unconditional love have done?

Chapter 5 (value 5). Strive towards a world that does not allow violence to solve conflicts.

Chapter 6 (value 6). Work to eradicate hunger, poverty and illiteracy for everyone.

Chapter 7 (value 7). Life is music. Play it!

Closing words

 

 

Gemensamma värderingar för att rädda civilisationen

 

Vilka värderingar behöver genomsyra mänskligheten för att vi skall klara av paradigmskiftet från krig och konflikter till en hållbar utveckling?

 

I den nedanstående PDF-filen kan du gratis ladda ner och läsa boken genom att klicka på bilden.


HÄMTA HEM BOKEN

 

Syftet med boken är att sprida budskapet, så informera gärna dina vänner och bekanta om denna hemsida.

De primära målgrupperna är:

1.       Lärare och elever på gymnasier, högskolor och universitet.

2.       Politiker.

3.       Nätverk och organisationer, som arbetar för värderingar, som omfattas av boken.

Om du har synpunkter kring någonting i boken, så är du välkommen att höra av dig till agne@svanberg.net.

Innehållet i boken är följande:

Förord

Inledning

Kapitel 1 (värdering 1). Sträva efter att bemöta andra, så som du själv vill bli bemött.

Kapitel 2 (värdering 2). Tänk globalt.

Kapitel 3 (värdering 3). Arbeta för en hållbar utveckling.

Kapitel 4 (värdering 4). Tänk inför varje handling. Vad skulle villkorslös kärlek ha gjort?

Kapitel 5 (värdering 5). Sträva mot en värld, som inte tillåter våld för att lösa konflikter.

Kapitel 6 (värdering 6). Arbeta för att utplåna hunger, fattigdom och analfabetism för alla människor.

Kapitel 7 (värdering 7). Livet är musik. Spela det!

Slutord